Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 4 22-10-2014 32ºC 29ºC Mây Dày đặc mây dày đặc
Ngày mai Thứ 5 23-10-2014 32ºC 27ºC Mưa Vừa mưa vừa
2 ngày tới Thứ 6 24-10-2014 29ºC 25ºC Mưa To mưa to
3 ngày tới Thứ 7 25-10-2014 28ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
4 ngày tới Chủ nhật 26-10-2014 28ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
5 ngày tới Thứ 2 27-10-2014 28ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
6 ngày tới Thứ 3 28-10-2014 28ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
7 ngày tới Thứ 4 29-10-2014 28ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
8 ngày tới Thứ 5 30-10-2014 29ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 6 31-10-2014 28ºC 25ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác