Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 4 26-11-2014 28ºC 27ºC Nhiều Mây nhiều mây
Ngày mai Thứ 5 27-11-2014 30ºC 25ºC Quang Mây quang mây
2 ngày tới Thứ 6 28-11-2014 30ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
3 ngày tới Thứ 7 29-11-2014 28ºC 28ºC Mưa Vừa mưa vừa
4 ngày tới Chủ nhật 30-11-2014 28ºC 28ºC Mưa Vừa mưa vừa
5 ngày tới Thứ 2 01-12-2014 29ºC 28ºC Mưa Vừa mưa vừa
6 ngày tới Thứ 3 02-12-2014 29ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Thứ 4 03-12-2014 29ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Thứ 5 04-12-2014 28ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 6 05-12-2014 28ºC 27ºC Mưa Vừa mưa vừa