Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 7 26-07-2014 28ºC 28ºC Quang Mây quang mây
Ngày mai Chủ nhật 27-07-2014 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây
2 ngày tới Thứ 2 28-07-2014 31ºC 27ºC Mây Rải Rác mây rải rác
3 ngày tới Thứ 3 29-07-2014 31ºC 27ºC Mây Rải Rác mây rải rác
4 ngày tới Thứ 4 30-07-2014 31ºC 28ºC Quang Mây quang mây
5 ngày tới Thứ 5 31-07-2014 29ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
6 ngày tới Thứ 6 01-08-2014 29ºC 28ºC Quang Mây quang mây
7 ngày tới Thứ 7 02-08-2014 29ºC 28ºC Quang Mây quang mây
8 ngày tới Chủ nhật 03-08-2014 29ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 2 04-08-2014 29ºC 28ºC Quang Mây quang mây