Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
Ngày mai Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
2 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
3 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
4 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
5 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
6 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
7 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
8 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC
9 ngày tới Thứ 5 01-01-1970 0ºC 0ºC