Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 5 18-12-2014 27ºC 27ºC Nhiều Mây nhiều mây
Ngày mai Thứ 6 19-12-2014 31ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
2 ngày tới Thứ 7 20-12-2014 28ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
3 ngày tới Chủ nhật 21-12-2014 29ºC 26ºC Nhiều Mây nhiều mây
4 ngày tới Thứ 2 22-12-2014 29ºC 26ºC Mây Rải Rác mây rải rác
5 ngày tới Thứ 3 23-12-2014 28ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
6 ngày tới Thứ 4 24-12-2014 28ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
7 ngày tới Thứ 5 25-12-2014 28ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Thứ 6 26-12-2014 28ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
9 ngày tới Thứ 7 27-12-2014 28ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác