Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 2 25-05-2015 27ºC 26ºC Mây Rải Rác mây rải rác
Ngày mai Thứ 3 26-05-2015 30ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
2 ngày tới Thứ 4 27-05-2015 30ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
3 ngày tới Thứ 5 28-05-2015 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
4 ngày tới Thứ 6 29-05-2015 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 7 30-05-2015 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
6 ngày tới Chủ nhật 31-05-2015 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Thứ 2 01-06-2015 31ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Thứ 3 02-06-2015 30ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 4 03-06-2015 31ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác