Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 2 26-01-2015 34ºC 27ºC Mưa Vừa mưa vừa
Ngày mai Thứ 3 27-01-2015 30ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
2 ngày tới Thứ 4 28-01-2015 26ºC 24ºC Mưa Vừa mưa vừa
3 ngày tới Thứ 5 29-01-2015 28ºC 23ºC Mưa Vừa mưa vừa
4 ngày tới Thứ 6 30-01-2015 27ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 7 31-01-2015 27ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
6 ngày tới Chủ nhật 01-02-2015 28ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
7 ngày tới Thứ 2 02-02-2015 29ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
8 ngày tới Thứ 3 03-02-2015 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 4 04-02-2015 29ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa