Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 7 25-10-2014 25ºC 25ºC Nhiều Mây nhiều mây
Ngày mai Chủ nhật 26-10-2014 28ºC 24ºC Mưa Vừa mưa vừa
2 ngày tới Thứ 2 27-10-2014 26ºC 23ºC Mưa Vừa mưa vừa
3 ngày tới Thứ 3 28-10-2014 27ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
4 ngày tới Thứ 4 29-10-2014 28ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 5 30-10-2014 29ºC 27ºC Mưa Vừa mưa vừa
6 ngày tới Thứ 6 31-10-2014 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Thứ 7 01-11-2014 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Chủ nhật 02-11-2014 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 2 03-11-2014 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây