Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 4 29-07-2015 30ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
Ngày mai Thứ 5 30-07-2015 28ºC 22ºC Mưa To mưa to
2 ngày tới Thứ 6 31-07-2015 27ºC 23ºC Mưa Vừa mưa vừa
3 ngày tới Thứ 7 01-08-2015 29ºC 26ºC Mưa Vừa mưa vừa
4 ngày tới Chủ nhật 02-08-2015 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 2 03-08-2015 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
6 ngày tới Thứ 3 04-08-2015 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Thứ 4 05-08-2015 31ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Thứ 5 06-08-2015 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây
9 ngày tới Thứ 6 07-08-2015 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây