Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 5 02-10-2014 29ºC 27ºC ít Mây ít mây
Ngày mai Thứ 6 03-10-2014 30ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
2 ngày tới Thứ 7 04-10-2014 29ºC 28ºC Quang Mây quang mây
3 ngày tới Chủ nhật 05-10-2014 29ºC 28ºC Quang Mây quang mây
4 ngày tới Thứ 2 06-10-2014 30ºC 28ºC Quang Mây quang mây
5 ngày tới Thứ 3 07-10-2014 30ºC 28ºC Quang Mây quang mây
6 ngày tới Thứ 4 08-10-2014 30ºC 28ºC Quang Mây quang mây
7 ngày tới Thứ 5 09-10-2014 30ºC 29ºC Quang Mây quang mây
8 ngày tới Thứ 6 10-10-2014 30ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 7 11-10-2014 30ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác