Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 2 30-03-2015 25ºC 25ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
Ngày mai Thứ 3 31-03-2015 28ºC 24ºC Mưa Vừa mưa vừa
2 ngày tới Thứ 4 01-04-2015 29ºC 25ºC Mây Rải Rác mây rải rác
3 ngày tới Thứ 5 02-04-2015 29ºC 25ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
4 ngày tới Thứ 6 03-04-2015 30ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 7 04-04-2015 30ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
6 ngày tới Chủ nhật 05-04-2015 31ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Thứ 2 06-04-2015 29ºC 27ºC Mưa Vừa mưa vừa
8 ngày tới Thứ 3 07-04-2015 30ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 4 08-04-2015 31ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác