Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Thứ 2 29-06-2015 29ºC 25ºC Mưa Vừa mưa vừa
Ngày mai Thứ 3 30-06-2015 30ºC 24ºC Mây Rải Rác mây rải rác
2 ngày tới Thứ 4 01-07-2015 31ºC 25ºC Quang Mây quang mây
3 ngày tới Thứ 5 02-07-2015 31ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
4 ngày tới Thứ 6 03-07-2015 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây
5 ngày tới Thứ 7 04-07-2015 31ºC 27ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
6 ngày tới Chủ nhật 05-07-2015 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây
7 ngày tới Thứ 2 06-07-2015 31ºC 27ºC Quang Mây quang mây
8 ngày tới Thứ 3 07-07-2015 32ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 4 08-07-2015 32ºC 28ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác