Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThời tiết Ngày Cao nhất Thấp nhất Dự báo ngày
Hôm nay Chủ nhật 31-08-2014 29ºC 24ºC Mưa Vừa mưa vừa
Ngày mai Thứ 2 01-09-2014 29ºC 24ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
2 ngày tới Thứ 3 02-09-2014 27ºC 22ºC Mưa Vừa mưa vừa
3 ngày tới Thứ 4 03-09-2014 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
4 ngày tới Thứ 5 04-09-2014 28ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
5 ngày tới Thứ 6 05-09-2014 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
6 ngày tới Thứ 7 06-09-2014 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
7 ngày tới Chủ nhật 07-09-2014 29ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
8 ngày tới Thứ 2 08-09-2014 30ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác
9 ngày tới Thứ 3 09-09-2014 30ºC 26ºC Mưa Rải Rác mưa rải rác