Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 7

Dự báo ngày 27-12-2014
mây dày đặc

Mây Dày đặc

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.38mps 43º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1020mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 28-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.48mps 90º
 • Độ ẩm: 91%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 29-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 2.41mps 72º
 • Độ ẩm: 98%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 20%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 30-12-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

26ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 1.17mps 81º
 • Độ ẩm: 100%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 88%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 31-12-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 313º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 33%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.58mps 323º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 27%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.15mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 46%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.07mps 294º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 6%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 04-01-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.8mps 297º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 25%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 05-01-2015
mưa to

Mưa To

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 3.53mps 302º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm
<