Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 2

Dự báo ngày 21-04-2014
ít mây

ít Mây

27ºC
 • Cao nhất: 27ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.01mps 262º
 • Độ ẩm: 84%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 22-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 0.69mps 123º
 • Độ ẩm: 87%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 23-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.35mps 260º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.75mps 207º
 • Độ ẩm: 86%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 2.04mps 255º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.84mps 263º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 42%
 • Áp suất: 1017mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.14mps 262º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 19%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 1.45mps 256º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 0.87mps 321º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 7%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

28ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 0.81mps 342º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1019mbar
Xem thêm
<