Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 2

Dự báo ngày 03-08-2015
quang mây

Quang Mây

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 24ºC
 • Sức gió: 3.01mps 220º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 04-08-2015
ít mây

ít Mây

29ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.7mps 155º
 • Độ ẩm: 83%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 24%
 • Áp suất: 1021mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 05-08-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 3.58mps 154º
 • Độ ẩm: 79%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 1020mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 06-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 2.96mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 07-08-2015
quang mây

Quang Mây

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.65mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 18%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 08-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.01mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 21%
 • Áp suất: 1016mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 09-08-2015
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.79mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 10-08-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

31ºC
 • Cao nhất: 31ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.55mps 186º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 26%
 • Áp suất: 1014mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 11-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.35mps 154º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 51%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 12-08-2015
mưa vừa

Mưa Vừa

30ºC
 • Cao nhất: 30ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.42mps 163º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm
<