Thời tiết TP Hồ Chí Minh
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 6

Dự báo ngày 03-07-2015
ít mây

ít Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 3.41mps 198º
 • Độ ẩm: 68%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1018mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 04-07-2015
ít mây

ít Mây

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.36mps 166º
 • Độ ẩm: 73%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 12%
 • Áp suất: 1019mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 05-07-2015
mây rải rác

Mây Rải Rác

30ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 4.37mps 164º
 • Độ ẩm: 71%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 32%
 • Áp suất: 1019mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 06-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 27ºC
 • Sức gió: 4.3mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 23%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 07-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.13mps 183º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 10%
 • Áp suất: 1015mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 08-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.16mps 199º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 09-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.9mps 192º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 29%
 • Áp suất: 1016mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 10-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 4.3mps 187º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 54%
 • Áp suất: 1017mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 11-07-2015
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.97mps 188º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 41%
 • Áp suất: 1018mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 12-07-2015
quang mây

Quang Mây

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 28ºC
 • Sức gió: 3.28mps 174º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 14%
 • Áp suất: 1017mbar
Xem thêm
<